Стерлитамак

Сауны и бани

Царь-Баня

2 отзыва

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

О нас

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №5

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №6

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №6

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №6

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №6

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №6

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №6

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №6

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №6

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №7

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №4

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №8

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №9

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №10

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №10

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №10

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №10

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №10

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №10

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №10

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №10

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №11

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №11

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №11

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №11

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №11

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №11

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №11

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №11

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №12

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №12

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №12

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №12

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №12

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №12

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №12

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №12

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №14

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №14

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №14

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №14

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №14

Царь-Баня. Стерлитамак

Баня №14

Контакты

Стоимость:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

175 - 1000 руб/час

Время работы:Круглосуточно

Телефон:

Заказать саунуПозвонить

Оставьте свой номер телефона
и вам перезвонят в течении
нескольких минут

нажимая «ок» Я даю согласие на
обработку персональных данных

Информация отправлена. Менеджер сауны свяжется с вами в ближайшее время

Адрес

Рейтинг

топ10Сауны Стерлитамака

Персонал

Услуги

Интерьер

Расположение

Залы

Описание залов:

О нас

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
175 - 1000 руб/час

Описание зала

Царь-Баня, расположенная по адресу Стерлитамак, Оренбургский тракт, 19, предлагает своим гостям - комфортный зал для отдыха вместимостью до человек, парные комнаты - финская парная, русская баня, виды кухни - .
Так же для максимально расслабляющего отдыха имеются: веники, банщик, оздоровительный массаж, кальян. Также предлагаются дополнительные услуги: - караоке, Комната отдыха.
Всегда рады гостям!

Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: финская парная, русская баня, баня на дровах

Сервис: караоке, охраняемая парковка, джакузи, бассейн, спутниковое тв, комната отдыха, купель, настольный теннис, подходит детям

Вместимость: до 30 человек

Баня №5

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
500 - 1000 руб/час

Описание зала

Для вас:

 • Парная
 • Японская бочка офуро
 • Собственный дворик с беседкой и мангалом
 • 2 зоны отдыха
 • Душевая
 • Настольный футбол
 • Караоке
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: русская баня, баня на дровах

Сервис: охраняемая парковка, спутниковое тв, караоке, комната отдыха, купель, подходит детям

Вместимость: до 30 человек

Баня №6

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
250 - 500 руб/час

Описание зала

Для Вас:

 • двухэтажная баня
 • парная
 • банкетная зона
 • комната отдыха
 • душевая
 • спутниковое TV
 • обливное ведро
   
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: русская баня, баня на дровах

Сервис: спутниковое тв, охраняемая парковка, комната отдыха, подходит детям

Вместимость: до 10 человек

Баня №7

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
400 - 800 руб/час

Описание зала

Для вас:

 • Парная
 • Японская бочка офуро
 • Собственный дворик с беседкой и мангалом
 • Зона отдыха
 • Душевая
 • Массажное кресло
 • Джакузи
 • Караоке
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: русская баня, баня на дровах

Сервис: джакузи, комната отдыха, купель

Вместимость: до 30 человек

Баня №4

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
300 - 600 руб/час

Описание зала

Для Вас:

 • телевизор
 • душевая
 • парная
 • обливное ведро
 • банкетная зона
 • караоке
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: русская баня, баня на дровах

Сервис: спутниковое тв, караоке, охраняемая парковка, комната отдыха, подходит детям

Вместимость: до 10 человек

Баня №8

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
300 - 600 руб/час

Описание зала

В номере:

 • Парная
 • Стол на 6 посадочных мест
 • Зона отдыха
 • Обливное ведро
 • Душевая
 • Спутниковое TV
 • Караоке
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: русская баня, баня на дровах

Сервис: охраняемая парковка, спутниковое тв, караоке, комната отдыха, подходит детям

Вместимость: до 8 человек

Баня №9

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
400 - 800 руб/час

Описание зала

Для Вас:

 •  комната отдыха
 •  телевизор
 •  душевая
 •  парная
 •  теплый бассейн
 •  банкетная зона
 •  караоке
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: русская баня, баня на дровах

Сервис: охраняемая парковка, бассейн, спутниковое тв, караоке, комната отдыха, подходит детям

Вместимость: до 15 человек

Баня №10

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
175 - 450 руб/час

Описание зала

Для Вас:

 •  парная
 •  душевая 
 •  стол на 6 посадочных мест
 •  спутниковое TV
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: русская баня, баня на дровах

Сервис: спутниковое тв, охраняемая парковка, комната отдыха, подходит детям

Вместимость: до 6 человек

Баня №11

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
250 - 500 руб/час

Описание зала

Для Вас:

 • парная
 • джакузи
 • стол на 6 посадочных мест
 • душевая
 • спутниковое TV
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: русская баня, баня на дровах

Сервис: джакузи, спутниковое тв, охраняемая парковка, комната отдыха, подходит детям

Вместимость: до 7 человек

Баня №12

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
300 - 600 руб/час

Описание зала

Для Вас:

 • парная
 • душевая
 • джакузи
 • стол на 6 посадочных мест
 • спутниковое TV
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: русская баня, баня на дровах

Сервис: охраняемая парковка, джакузи, комната отдыха, подходит детям

Вместимость: до 10 человек

Баня №14

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Стоимость:
175 - 450 руб/час

Описание зала

Для Вас:

 • парная
 • стол на 6 посадочных мест
 • душевая
 • спутниковое TV
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак
Царь-Баня. Стерлитамак

Вид парной: финская парная, баня на дровах

Сервис: охраняемая парковка, спутниковое тв, комната отдыха, подходит детям

Вместимость: до 6 человек

Отзывы2

Указывать телефон, электронную почту или адрес сайта на фото запрещено!
Файлы должны быть не меньше, чем 700x450 пикселей, и не превышать 3 Мб

Как отдохнули?

Персонал

Услуги

Интерьер

Расположение

Спасибо!

Очень остроумно! Осталось проверить ваш отзыв и мы опубликуем его.

17 Мая 2019

Персонал

Услуги

Интерьер

Расположение

Были 20.05 в данном комплексе.Парилка аж уши сворачивает!Бассейн был теплый,поэтому детишки поплавали от души!Спасибо за отличный отдых!Придем еще!

Полезный отзыв?

14 Мая 2019

Персонал

Услуги

Интерьер

Расположение

Сравнивал с многими другими городскими банями этого уровня цен. Для меня - самый идеальный пар и ненавязчивый сервис, особенно приятно посещать в скидочное время

Полезный отзыв?

Хотите еще варианты?

Сауны поблизости

Сауна в гостинице Комфорт

подробнее
Показать еще

ТОП 10

Vip-сауна Аквамарин

подробнее
Показать еще

Русская Баня

Царь-Баня

подробнее
Показать еще

С бассейном

Царь-Баня

подробнее
Показать еще